Տնօրինություն

Գագիկ Կառլենի Էմինյան

             

Ծննդյան տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր 
1981թ., հոկտեմբերի 28, ք. Վանաձոր
Կրթություն
1998-2003 թթ. Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան Պետական Մանկավարժական    Ինստիտուտ
    Դասընթացներ

2003թ. PEACE CORPS ARMENIA Pre-Service Training/ Group 8 /
2004թ.Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջների համապատասխանությանը նվիրված ուսուցում                                                                             
2006թ. <<Սահմանադրական նոր դրույթների և համապատասխան  օրենսդրական փոփոխությունների հասարակական իրազեկում>> ծրագիր
2006թ. Դասավանդողների  վերապատրաստման դասընթաց “Project Harmony” “ZANG” Armenian Legal   
           Socialization   Project
2006թ.  Խոշտանգումների կանխարգելմանը նվիրված սեմինար փաստաբաննեի համար
2006թ. “Ծնողների ընդգրկումը թարֆիքինգի կանխարգելման միջոցառումներում”  
2006թ.  Մասնակցել է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին և ստացել ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք                                                                     
2007 թ. Թրաֆիքինգ- մարդկանց վաճառքի թեմայով դասընթաց
2007թ.  <<ՀՀ պատանեկան նվաճումներ>> կազմակերպության և ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից անցկացված տնտեսագիտության առարկային դասընթաց:
2007թ.«Մարդու իրավունքների պաշտպանության և իրավական իրազեկության մեխանիզմների զարգացումը Հայաստանում» ծրագիր
2007Ã. Մասնակցել է ՀՀ Կրթության Ազգային Ինստիտուտի կողմից պատմության ուսուցիչների համար կազմակերպված վերապատրաստման 30 ժամյա դասընթացին:                                                         
2008թ.  Մասնակցել է <<Հասարակագիտություն>> դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման 18-ժամյա  դասընթացին:
2009թ. Մասնակցել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական Դաստիարակության կողմից  կազմակերպված երկշաբաթյա վերապատրաստում-սեմինարներին:
2009թ. Քաղաքացիական կրթության աջակցման ծրագիր:
2009թ.  Գուգարքի թիվ 1 դպրոց-կենտրոնում մասնակցել է պատմության ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներին (գնահատում)
2009թ մասնակցել է <<Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ>> կազմակերպության կողմից անցկացված <<Հասարակագիտություն>> առարկայի  <<Տնտեսագիտություն>> բաղադրիչի   
վերապատրաստման  18-ժամյա  դասընթացին:

 2010թ.  մասնակցել Է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում  կազմակերպված <<Ավագ դպրոցների ուսուցիչների մասնագիտական որակավորումների բարձրացում>> ծրագրում հաշվառված 95 –ժամյա տևողությամբ դասընթացներին:
 2011թ. Մասնակցել է «պատմություն» դասավանդող ուսուցիչների համար    կազմակերպված վերապատրաստման  30-ժամյա դասընթացներին:                  

2012թ. մասնակցել է հանրակրթական ուսումնական հաստատության      ատեստավորման ենթակա  ուսուցչի վերապատրաստմանը`  «պատմություն»  առարկայից:
 2012թ. մասնակցել է հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու հավակնություն ունեցող անձանց համար 90-ժամյա վերապատրաստման դասընթացին:

   Աշխատանքային գործունեություն

2012թ. «Գետափ ընտրվել և ղեկավարել է համատիրության նախագահ –կառավարչի պաշտոնը
2008թ. ՀՀ թիվ 30 ընտրատարածքի 30/16 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ
 2008 - 2009 ուստարի  կիրառական տնտեսագիտության դասընթացներ 9-10-րդ դասարանների համար Սեմինարավար Վանաձորի Սայաթ-Նովայի անվան  N 10 դպրոց
 2007թ.  Սեմինարավար 9-10-րդ դասարանների համար §Ապօրինի միգրացիայի և թրաֆիքինգի կանխարգելում¦ թեմայով :
2006թ.Սեմինարավար Վանաձորի Սայաթ-Նովայի անվան  N 10 դպրոցի 9-10-րդ դասարանների Սահմանադրական նոր դրույթների և համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ:  
 2006թ.Սեմինարավար Վանաձորի Սայաթ-Նովայի անվան  N 10 դպրոց “Զանգ” Իրավական սոցիալականացման ծրագիր  “Project Harmony” :                                                              
 2006թ. Վանաձորի N 10, N 3, N 11, N 2 դպրոցներում սեմինարավար “Ծնողների ընդգրկումը թրաֆիքինգի կանխարգելման միջոցառումներում” :
  2005թ. ՀՀ թիվ 30 ընտրատարածքի 30/16 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամ /վկայական/
   2005 թ.Վանաձորի Սայաթ-Նովայի անվան  N 10 դպրոց` Պատմության և իրավունքի ( 2007-2008 ուս տարվանից
 նաև հայրենագիտություն, հասարակագիտություն, տնտեսագիտություն, 2010-2011-ից հայոց եկեղեցու  պատմության) ուսուցիչ :     
  2008թ. Տավուշի մարզ Ն. Ծաղկավանի միջնակարգ դպրոց` պատմության ուսուցիչ:                               
  2003թ.Վանաձորի “Սլացք” ՓԲԸ Փականագործ
  2013թ օգոստոսից     ՀՀ ԿԳՆ Վանաձորի Ս. Նալղռանյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի տնօրեն :

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած չէ

         

 
Փոխտնօրեն ուսումնական գծով`
Էվելինա Գալստյան

Ծնվել է 1964թ. հունվարի 1-ին: 1980-1981թթ, ավարտել է Վանաձորի Րաֆֆու անվան թիվ 19 միջնակարգ դպրոցը: 1982-1986թթ, սովորել և ավարտել է ՎՊՄԻ-ի ֆիզմաթ ֆակուլտետի մաթեմատիկա բաժինը՝ ստանալով մաթեմատիկայի ուսուցչի որակավորում: Աշխատել է Ավտոգենմաշ գործարանի վերահսկողության բաժնում: 1989թ. - ից աշխատել է Վանաձորի թիվ 13 ավագ դպրոցում, որպես մաթեմատիկայի ուսուցչուհի: 2011թ.ին նշանակվել է դպրոցի փոխտնօրեն: Էվելինա Գալստյանը ստացել է բազմաթիվ շնորհակալագրեր:

 
Փոխտնօրեն կազմակերպչական գծով՝
Գարիկ Մամուլյան

Ծնվել է 1974թ, Վանաձորում:1991թ ավարտել է Վանաձորի թիվ 13 միջնակարգ դպրոցը: 1992-1997թթ, սովորել է ՎՊՄԻ պատմության ֆակուլտետում: ՈՒսմանը զուգընթաց 1991-1995թթ. աշխատել է Վանաձորի կոշիկի ֆաբրիկայում: 1995թ.-ից աշխատում է Վանաձորի թիվ 13 ավագ դպրոցում՝ որպես պատմության և իրավունքի ուսուցիչ: 2002թ.-ին նշանակվել է դպրոցի տնօրենի տեղակալ՝ դաստիարակչական գծով: 2007թ.-ից մինչ օրս դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահն է: Ղեկավարում է դպրոցում գործող <<բանավեճի ակումբը>> : ՈՒնի երաժշտական կրթություն: